กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 72 (2/2567) และประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและ การพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 12 (2/2567) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ณ ห้อง ท. 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์

กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 72 (2/2567) และประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและ การพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 12 (2/2567) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ณ ห้อง ท. 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์